GS P/N Data Sheet VRRM(V) IFAV(A) IFSM(A) VF@IF
Max(V)
VF@IF
Max(A)
IR@VDC
Max(µA)
IR@VDC
Max(V)
Package
GSDES1A   50 1 30 0.95 1 5 50 SMA
GSDES1B   100 1 30 0.95 1 5 100 SMA
GSDES1D   200 1 30 0.95 1 5 200 SMA
GSDES1G   400 1 30 1.25 1 5 400 SMA
GSDES1J   600 1 30 1.7 1 5 600 SMA
GSDES1K   800 1 30 2.2 1 5 800 SMA